Skip to main content

Privacybeleid

Deze privacy statement is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op persoonsgegevens die wij via onze website verwerken via de volgende webformulieren: contactformulier, offerteformulier en sollicitatieformulier. Middels onderstaande Q&A informeren wij u graag over de bescherming van deze verwerking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze gegevens vallen niet binnen de categorie bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over etnische afkomst en politieke opvattingen. Voor meer informatie over de definiëring van persoonsgegevens, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Van welke personen verwerken wij gegevens?
Wij verwerken gegevens van personen die ervoor kiezen een contactformulier, een offerteformulier of sollicitatieformulier in te vullen en in te dienen via onze website. Dit kunnen potentiële opdrachtgevers zijn, toekomstige medewerkers of derden zoals leveranciers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
HCC Beveiliging, gevestigd aan Mangaanstraat 25, 2544DV te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij:

  • Om contact met u op te nemen om antwoord te geven op uw vragen;
  • Om een aanbieding op maat samen te stellen waarmee wij u onze dienstverlening kunnen verlenen;
  • Om werving & selectie activiteiten uit te voeren.

Mogen wij genoemde persoonsgegevens verwerken?
Met het verzenden van een ingevuld webformulier, levert u vrijwillig uw persoonsgegevens aan. Daarmee geeft u HCC Beveiliging toestemming voor verwerking conform dit statement.

Hoe gaat HCC Beveiliging om met mijn persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden en wettelijk is toegestaan.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?
Uw gegevens worden enkel gedeeld met daartoe relevante verantwoordelijke medewerker(s) binnen HCC Beveiliging. In principe worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.

Welke privacy rechten heeft u?

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.
  • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt beroep doen op opstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@hccbeveiliging.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HCC Beveiliging) tussen zit. Een voorbeeld hiervan zijn cookies. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb over privacy?
Wanneer u vragen hebt over deze privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor: +31 (0)70 785 2546 of een e-mail sturen naar info@hccbeveiliging.nl.

Beveiliging nodig?
HCC Beveiliging verzorgt professionele beveiliging in Zuid-Holland